Склад

„Транспорт България” ЕООД разполага със складови площи, които са на разположение за нуждите на нашите клиенти.

Нашите услуги:

  • Товаро-разтоварни дейности.
  • Складиране.
  • Наем на склад.
  • Съхранение на стоки под режим „митническо складиране“ в обществен склад тип „А“ с надзорно митническо учреждение
  • Митница Аерогара София.
  • Съхранение на стоки във временен склад с надзорно митническо учреждение Митница Аерогара София.
  • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларации.
  • Преопаковане и дистрибутиране.
  • Постоянна охрана.