Сухопътен транспорт

“Транспорт България” ЕООД предлага сухопътен транспорт на цели и групажни пратки от и за цяла Европа.
Ние, съвместно с нашите дългогодишни партньори, предлагаме на нашите клиенти конкурентни цени и кратко транзитно време.

Нашите услуги:

  • Превоз на цели товари
  • Ежеседмични групажни линии в цяла Европа
  • Вътрешен транспорт в България на цели и групажни пратки
  • Превоз на опасни товари ADR от I до IX клас
  • Превоз на стоки под температурен режим
  • Превоз на извънгабаритни товари
  • Застраховане на пратки
  • Постоянна информация за местонахождението на товарите